Türkiye Makine Sanayi

Makine sektörü TÜİK verilerine göre 2018 yılında ülkemizde 13.371 işletme ve 243.550 istihdam ile 109 milyar TL ciro ve 27 milyar TL katma değer gerçekleştirirken ihracatı yüzde 15’lik artış ile 17,15 milyar dolara ulaşarak ihracatın ithalatı karşılama oranında %64 gibi tarihi bir değere ulaşmıştır. Ancak hala ülkemizde enerjiden sonra en çok dış ticaret açığı verilen alan makine sektörü olup gelişmiş sanayi ülkelerinin neredeyse tamamında dış ticaret fazlası verilen bu alan işte bu yüzden ülkemiz için büyük stratejik öneme haizdir.

Bölgesel Yapılanma

Aşağıdaki şekilde makine imalat firmalarının yoğunlaştığı iller belirtilmiş olup diğer illerde de daha düşük sayıda firmalar faaliyet göstermektedir. Buna göre TÜİK rakamlarına göre 13.371 makine imalatı ile iştigal eden firmanın 2/3’ü altı ilde faaliyet göstermektedir. İstanbul firmaların %26’sı olan 3.520 firmaya ev sahipliği yaparken, Ankara’da 1.452, Konya’da 1.132, İzmir’de 1.074, Bursa’da 665 ve Kocaeli’nde 431 firma mevcuttur.

Türkiye’de makine sanayi üç ana bölgesel yapıda toplulaşmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin sanayi veri tabanı bilgilerine göre 2018 yılsonu itibariyle toplam 13.302 imalatçı sanayicinin iller itibariyle dağılımı tablolarda ayrıntılı olarak ve topluca sunulmaktadır. Buna göre makine sanayinde üç ana bölgesel yapı şunlardır;

Büyük iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Kocaeli ve Bursa. Bu altı il üreticilerin yüzde 72,6’sını (2017 yılında 72,4), ihracatın ise yüzde 79,8’ini (2017 yılında yüzde 80,1) gerçekleştirmektedir.

Orta ölçekli iller; Eskişehir, Manisa, Gaziantep, Adana, Kayseri, Çorum, Tekirdağ, Balıkesir, Sakarya ile Aydın, Denizli, Antalya, Samsun, Mersin ve Düzce’den oluşmaktadır. Bu iller üreticilerin yüzde 19,2’sine (2017 yılında yüzde 19,7), ihracatın yüzde 19’unu (2017 yılında yüzde 19,0) gerçekleştirmektedir.

Diğer İller; makine sanayinde üreticilerin yüzde 8,2’sine (2017 yılında yüzde 7,9) sahipken, ihracatın yüzde 1,2’sini (2017 yılında yüzde 0,9) gerçekleştirmektedir. 

Alt makine sektörleri itibariyle değerlendirildiğinde

İstanbul’un hemen her alandaki makine üretimine rağmen diğer illere göre göreceli hakim olduğu alt sektörler başka yerde sınıflandırılmayan genel amaçlı makineler, soğutma ve havalandırma makineleri, pompa ve kompresörler, musluk, vana, valfler, metal işleme makineleri ile tekstil ve plastik-kauçuk makineleridir.

Ankara’da iş makineleri, kaldırma ve istifleme makineleri, soğutma ve havalandırma ekipmanları ile savunma sanayi ekipmanlarının ağırlıklı üretimi yapılmaktadır.

İzmir’de üretim soğutma ve havalandırma ekipmanları, kaldırma ve istifleme makineleri, genel amaçlı makineler ve pompa kompresör imalatı ile gıda makineleri ağırlıklıdır.

Konya tarım ve ormancılık makineleri, gıda makineleri, kaldırma ve taşıma ekipmanları, motor ve türbinler ile akışkan güç ekipmanları yanı sıra metal işleme, rulman, musluk, vana, valf ve pompa kompresör üretiminde yoğunlaşmaktadır.

Bursa metal işleme ve takım tezgâhları ile kaldırma ve taşıma ekipmanları, soğutma ve havalandırma ekipmanları ile tarım – ormancılık ve gıda makineleri ağırlıklı makine üretimi yapmaktadır.

Kocaeli’nde soğutma ve havalandırma ekipmanları, genel amaçlı ve özel amaçlı makineler, iş makineleri ile kaldırma ve taşıma amaçlı makineler ağırlıklı üretim yapılmaktadır.

Eskişehir savunma sanayi, Manisa soğutma havalandırma ile tarım ve ormancılık makineleri, Gaziantep tekstil ve gıda makineleri, Adana tarım ve ormancılık makineleri, Kayseri kaldırma ve taşıma ekipmanları ile genel amaçlı makineler, Tekirdağ tarım ve orman makineleri ağırlıklı üretim yapmaktadır.

Makine sektöründe, Kocaeli Gebze VI (İMES) Makine İhtisas OSB (Kocaeli-Dilovası), Makine İhtisas OSB (Kocaeli-Dilovası) ve 3. Sakarya Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas OSB (Sakarya-Kaynarca) adını taşıyan 3 makine ihtisas OSB mevcuttur.

Türkiye Makine Sektörü

Şekil 1 - Makine Sektörü Firma Sayısına Göre Yoğunluk Haritası (Kaynak: MAKFED Yayınları)

Türkiye Makine Dış Ticareti

Makine ihracatı, Tablo 2’de görüleceği üzere 2018 yılında yüzde 14,5 artmış ve 14,99 milyar dolardan 17,16 milyar dolara yükselmiştir. İhracatta yıllık olarak son dönemin en yüksek artışı gerçekleşmiştir. Alt ürün grupları itibariyle değerlendirildiğinde makine alt gruplarındaki en yüksek ihracat artışı yüzde 34,1 ile inşaat ve madencilik makineleri alt grubunda gerçekleştirilmiştir. Yük kaldırma taşıma ve istifleme makineleri alt sanayinde ise ihracat yüzde 31,4 artmıştır. 2018 yılında en yüksek ihracatı 2,28 milyar dolar klimalar ve soğutma makineleri alt sanayi grubu yapmıştır.

Tablo 2- Makine İhracatı Değerleri

 

Bin Dolar
2017

Bin Dolar
2018

Değişim
2017/2018 %

KLİMALAR VE SOĞUTMA MAKİNELERİ

2.002.559

2.282.911

14,0

İÇTEN YANMALI MOTORLAR, AKSAM VE PARÇALARI

2.171.352

2.222.035

2,3

YIKAMA VE KURUTMA MAKİNELERİ, AKS. VE PARÇ.

1.460.031

1.640.811

12,4

DİĞER MAKİNELER, AKSAM VE PARÇALAR

1.385.138

1.568.597

13,2

İNŞAAT VE MADENCİLİKTE KULLANILAN MAKİNELER, AKS. VE PARÇ.

910.424

1.221.123

34,1

POMPALAR VE KOMPRESÖRLER

810.578

966.823

19,3

TAKIM TEZGAHLARI

721.740

854.195

18,4

TARIM VE ORMANCILIKTA KULLANILAN MAKİNELER, AKS. VE PARÇ.

653.723

830.898

27,1

TEKSTİL VE KONFEKSİYON MAKİNELERİ AKS. VE PARÇ.

605.200

722.086

19,3

TÜRBİNL, TURBOJET, TURBOPROPELLER, HİDROLİK SİLİNDİRLER VE AKSAM-PARÇALARI

641.697

711.437

10,9

VANALAR

499.888

578.752

15,8

REAKTÖRLER VE KAZANLAR

515.306

576.308

11,8

GIDA SANAYİİ MAKİNELERİ, AKS. VE PARÇ.

493.885

542.863

9,9

ELEKTRİKLİ MOTORLAR VE JENERATÖRLER

443.191

520.281

17,4

ISITICILAR VE FIRINLAR

320.705

376.928

17,5

HADDE VE DÖKÜM MAKİNELERİ, KALIPLAR, AKS. VE PARÇ.

336.644

375.216

11,5

YÜK KALDIRMA, TAŞIMA VE İSTİFLEMEYE MAHSUS MAKİNELER, AKS. PARÇ.

282.538

371.335

31,4

KAUÇUK, PLASTİK, LASTİK İŞLEME VE İMALATINA AİT MAKİNELER

167.930

212.356

26,5

AMBALAJ MAKİNELERİ, AKSAM VE PARÇALARI

172.261

192.965

12,0

BÜRO MAKİNELERİ

152.058

143.816

-5,4

RULMANLAR

133.774

136.438

2,0

KAĞIT İMALİNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKİNELER

89.498

96.567

7,9

DERİ İŞLEME VE İMALAT MAKİNELERİ, AKS. VE PARÇ.

14.931

13.123

-12,1

TOPLAM

14.985.052

17.157.866

14,5

Kaynak-Türkiye İstatistik Kurumu

Makine ithalatı ise Tablo 3’de görüleceği üzere 2018 yılında yüzde 5,3 gerilemiş ve 29,8 milyar dolardan 28,23 milyar dolara düşmüştür. Alt ürün grupları itibariyle değerlendirildiğinde makine alt gruplarından en sert ithalat azalışı yüzde 34,3 ile inşaat ve madencilik makineleri alt grubunda gerçekleşmiştir. En yüksek ithalat artışı yüzde 31,0 ile tekstil ve konfeksiyon makinelerinde yaşanmıştır. 2018 yılında en yüksek ithalatı 4,53 milyar dolar ile içten yanmalı motorlar ve aksamları alt sanayi grubu yapmıştır.

Tablo 3- Makine İthalatı Değerleri

 

İthalat
2017
Milyon Dolar

İthalat
2018
Milyon Dolar

Değişim
2017/2018
%

İÇTEN YANMALI MOTORLAR VE AKSAMLARI

4.593

4.530

-1,4

DİĞER MAKİNELER

3.889

3.847

-1,1

BÜRO MAKİNELERİ

2.799

2.360

-15,7

POMPALAR VE KOMPRESÖRLER

2.125

1.997

-6,0

TEKSTİL VE KONFEKSİYON MAKİNELERİ

1.477

1.936

31,0

TÜRBİNLER, TURBOJETLER, HİDROLİKLER

1.761

1.844

4,7

TAKIM TEZGAHLARI

1.703

1.652

-3,0

ELEKTRİK MOTORLARI, JENERATÖRLER VE AKSAMLARI

1.483

1.474

-0,7

İNŞAAT VE MADENCİLİK MAKİNELERİ

2.056

1.351

-34,3

YÜK KALDIRMA, TAŞIMA VE İSTİFLEME MAKİNELERİ

1.205

1.034

-14,2

VANALAR

1.184

1.032

-12,9

KLİMALAR VE SOĞUTMA MAKİNELERİ

1.099

986

-10,3

ISITICILAR VE FIRINLAR

801

693

-13,5

KAUÇUK VE PLASTİK MAKİNELERİ

583

629

7,9

HADDE VE DÖKÜM MAKİNELERİ, KALIPLAR

461

628

36,3

TARIM VE ORMANCILIKTA KULLANILAN MAKİNELER

658

461

-30,0

RULMANLAR

449

414

-7,9

AMBALAJ MAKİNELERİ

419

355

-15,4

KAĞIT İMALİNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKİNELER

288

352

22,5

GIDA SANAYİİ MAKİNELERİ

262

272

3,7

REAKTÖRLER VE KAZANLAR

289

218

-24,4

YIKAMA VE KURUTMA MAKİNELERİ

201

148

-26,5

DERİ İŞLEME VE İMALAT MAKİNELERİ

16

15

-9,4

TOPLAM

29.803

28.226

-5,3

Kaynak-Türkiye İstatistik Kurumu