Çalıştay

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü, “Makine Sektöründe AB Teknik Mevzuatının Daha İyi Uyumlaştırılması ve Uygulanması Yoluyla Ürün Güvenliğinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi’nin kapsamında 3-4 Mart 2020 tarihlerinde Ankara, The Ankara Otel’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türk Standardları Enstitüsü gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra makine sektörünü temsil eden Makine İmalat Sanayi Dernekler federasyonu (MAKFED), Makine İmalatçıları Birliği (MİB), Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), İstif Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER), Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) gibi sivil toplum kuruluşları, ilgili yönetmelikler bazında faaliyet gösteren onaylanmış kuruluşların ve makine üreticilerinden temsilcilerin katılım sağladığı “Yönetmeliklere Yönelik Uygulamaları İyileştirme ve Geliştirme Çalıştay”ı gerçekleştirilmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Mehmet Bozdemir’in yaptığı açılış konuşmasının ardından EUROMOT Mevzuat Kurulu Başkanı Dr. A. Paul Williams’ın sunumuyla devam eden çalıştayın ilk yarısında MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır’ın moderatörlüğünde, TSE Genel Sekreter Yardımcısı İlhami Aktürk, TÜV Avusturya Türkiye Genel Müdürü Melih Koray Efe, İMDER Başkanı Merih Özgen ve Pilz Türkiye Genel Müdürü Yavuz Çopur’un katılımıyla bir panel gerçekleştirilmiştir.

2006/42/AT sayılı Makine Emniyeti, 2000/14/AT sayılı Gürültü Emisyonu ve 2016/1628/EU sayılı Gaz Emisyonu yönetmelikleri esas olmak üzere; uygulamalarının iyileştirilmesini sağlamaya yönelik olarak tarafları bir araya getirmek, bilgi ve deneyim paylaşımı ile somut öneriler ve uygulanabilir çözümler üreterek nitelikli bir rapor oluşturulması amaçlanan Yönetmeliklere Yönelik Uygulamaları İyileştirme ve Geliştirme Çalıştay’ında 160’ın üzerinde katılımla birçok paydaş bir araya getirilerek 2 gün boyunca “Ürün güvenliği konusunda gerek mevzuat gerekse piyasa gözetimi ve denetimi açısından paydaşlar arasında iş birliğinin arttırılması, Sanayicilerde Uygunluk Değerlendirme Süreçlerinin İçselleştirilmesi, Onaylanmış Kuruluş Faaliyetleri Niteliklerinin Arttırılması ve Takibi” konularını etkileşimli olarak tartışmıştır ve bu konularla ilgili durum analizi yapmıştır. Etkinlik bitiminde ise her grup geliştirme alanlarını tespit ettiği rafine sunumlar gerçekleştirmiştir. Çalıştay kapanış konuşması ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Daire Başkanı Sıdıka Çiğdem Kanmaz tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Çalıştay programı aşağıdaki gündem doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

YÖNETMELİKLERE YÖNELİK UYGULAMALARI İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI

THE ANKARA HOTEL, 3 - 4 MART 2020, ANKARA

Çalıştayın Amacı:

2006/42/AT sayılı Makine Emniyeti, 2000/14/AT sayılı Gürültü Emisyonu ve 2016/1628/EU sayılı Gaz Emisyonu yönetmelikleri esas olmak üzere: uygulamalarının iyileştirilmesini sağlamaya yönelik olarak tarafları bir araya getirmek, bilgi ve deneyim paylaşımı ile somut öneriler ve uygulanabilir çözümler üreterek nitelikli bir rapor oluşturmak

Çalıştayın Hedefleri:

  • Uygulama taraflarının etkileşimini sağlamak
  • Karşılıklı öğrenme ortamı yaratmak
  • Teknik düzenlemelere ilişkin gelişmelerin global ölçekte değerlendirilmesi
  • Teknik mevzuat uygulama alanları için durum analizlerinin yapılması
  • o Geliştirme alanlarının tespit edilmesi

Tartışma Konuları:

  • Ürün güvenliği konusunda gerek mevzuat gerekse piyasa gözetimi ve denetimi açısından paydaşlar arasında iş birliğinin arttırılması
  • Sanayicilerde Uygunluk Değerlendirme Süreçlerinin İçselleştirilmesi
  • Teknik düzenlemelere ilişkin gelişmelerin global ölçekte değerlendirilmesi
  • Onaylanmış Kuruluş Faaliyetleri Niteliklerinin Arttırılması ve Takibi

ÇALIŞTAY PROGRAMI

 

1. Gün

2. Gün

09.00

Kayıt

 

 

09.30

Açılış Oturumu

Açılış Konuşması

 

Keynote Konuşması

 

Mehmet Bozdemir

Sanayi Ürün Güvenliği ve Denetimi Gn.Md.

Dr. Paul Williams

EUROMOT Mevzuat K. Bşk

 

Grup Çalışmaları

2. Bölüm

 

10.30

Kahve Arası

11.00

 

 

 

 

Açılış Paneli 

Zühtü Bakır (Moderatör)

(MAKFED Genel Sekreteri)

İlhami Aktürk

(TSE Genel Sekreter Yardımcısı)

Melih Koray Efe

(TÜV Avusturya Türkiye Genel Müdürü)

Merih Özgen

İMDER Başkanı

Yavuz Çopur

(Pilz Türkiye Genel Müdürü)

 

Grup Çalışmaları

2. Bölüm

 

12.15

Grup Çalışması Bilgilendirmesi

Volkan Doğan

(Moderatör)

12.30 14.00

Öğle Yemeği

14.00

Grup Çalışmaları 1. Bölüm

Grupların Sunumları

14.30

15.00

15.30

Kahve Arası

16.00

 

Grup Çalışmaları 1. Bölüm

Değerlendirme ve Kapanış

16.30

17.00