Makine Sektörü

Dünyada Genel Durumu

Ülkelerin gelişme sürecinde, makine imalat sanayinin imalat sanayi içerisindeki önemi giderek artmaktadır. İmalat sanayi sektörlerine makine ve ekipman sağlayan sektör bu sektörlerin üretim, kalite ve rekabetçiliklerini doğrudan etkilemektedir. Gelişmiş ülkelerin makine ihracatındaki durumuna bakıldığında ilk sıradaki ülkeler orta ve büyük ölçekli firmalara sahip olup bu durum ülkelerin rekabetçiliklerini ve pazardaki gücünü olumlu etkilemektedir.

Bir ülkenin yüksek miktarda makina ithalatı gerçekleştirmesi o ülke sanayisinin üretime yatırım yaptığını göstermektedir. Dolayısıyla, makine sektöründe hem dış ticaret dengesine dikkat eden bir stratejiye hem de sektörel üretimin ve ölçeğinin artırılmasına önem verilmelidir. İthalat sıralaması ülkelerin bir bakıma diğer sektörlerdeki üretim kapasitesini de göstermektedir. İmalat sanayi sektörlerinin makine ve ekipmana yaptıkları yatırımlar üretim kapasitesi ve kabiliyetlerinin artırılmasında en önemli bileşenlerdendir.

Bu durum diğer sektörlerde ve bu sektörlerde üretime yatırım yapıldığı göstermektedir. Gelişen bir ülke için önemli olan ithalatın az olması değil ihracatın ithalatı karşılama oranının fazla olmasıdır. Avrupa Birliği’ndeki büyük ekonomilerin makine ve ekipman ithalatının dünya ithalatındaki payı 2007-2015 döneminde azalmakta olup Asya, Doğu Avrupa ve Afrika ülkelerinin ithalattaki payı ise artmaktadır.

Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Singapur ve Türkiye 2007-2015 döneminde dünya ihracatında payını artıran ülkelerdir. Özellikle Çin’in 2007’de %7,6 olan payı 2015 yılında 13,6’ya yükselmiştir. Türkiye’nin dünya makine ihracatındaki payı 2007-2015 döneminde genel olarak artış göstermiştir. Ancak 2018 itibariyle %0,80’lik pay istenilen seviyenin altındadır. Çek Cumhuriyeti, İspanya, Polonya, Hindistan, Macaristan, Slovakya, Romanya, İsrail, Bulgaristan, Litvanya ve Suudi Arabistan da ihracatlarını ve ihracattaki paylarını dünya ortalama trendinin üzerinde artırmışlardır.