Eğitimler

Makine Sektöründe Avrupa Birliği Teknik Mevzuatının Daha İyi Uyumlaştırılması ve Uygulanması Yoluyla Ürün Güvenliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi’nin Eğitim Programı, 10 Aralık 2019 ila 30 Ocak 2020 tarihleri arasında Ankara Anemon Otel’de düzenlenmiştir.

Programda ikişer gün ve dörder kez tekrarlanan aşağıdaki eğitimler gerçekleştirilmiştir.

No

Eğitim Adı

Eğitici

1

1, Uygunluk Değerlendirme ve Test / Kalibrasyon Laboratuvarları için Akreditasyon Standartları, TS EN ISO / IEC 17020, TS EN ISO / IEC 17021, TS EN ISO / IEC 17025, TS EN ISO / IEC 17065

Atakan Baştürk - TÜRKAK kurucu genel sekreteri

2

2006/42 / AT Makine Direktifi

Melih Koray Efe - TÜV Avusturya Türk Genel Müdürü

3

2006/42 / AT Makine Direktifi Ek I ve Ek IV

Necmi Türer – Bosch Rexroth

4

Tehlikeli İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Dr. Baran Akınbingöl

5

2016/1628/AB Gaz Emisyonu

Dale Camsell – CEA Danışmanı

6

2000/14/AT Gürültü Emisyonu

Malcolm Trimm – Perkins

Mark Howlett - Perkins

Toplamda 5 haftaya yayılan ve müfredatı oldukça kapsamlı bir şekilde hazırlanan eğitim programlarına, projenin hedef gruplarından olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Teşkilatı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra Teşkilatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Denetçileri ve Sektör Temsilcilerinden olmak üzere 145 kişi katılmıştır ve katılımcılara her bir program için katılım sertifikası düzenlenmiştir.

Her bir eğitim öncesinde ve sonrasında e-posta aracılığıyla katılımcılara bilgi düzeylerini ölçmek ve eğitimi değerlendirmelerini sağlamak adına anket soruları gönderilmiştir ve bu anketler de eğitimlerin başarısını ve katılımcıların artan bilgi düzeyi ölçülmüştür.

Eğitimler videoya çekilerek sunumlar yanı sıra projenin diğer çıktılarından olan Ulusal Makine Bilgi Portalı (NMKP)’na yüklenmiştir.