Proje Hakkında

PROJENİN GENEL HEDEFİ

AB teknik mevzuatının daha iyi uyumlaştırılması ve uygulanması yoluyla daha yüksek düzeyde ürün güvenliği sağlamak

Projenin Hedefleri

  • Makine sektöründe sürdürülebilirlik, etkililik ve yenilikçiliğin benimsenmesi
  • Türkiye’nin makine sektöründe güçlü ve istikrarlı bir ekonomi inşa etmesi ve yüksek bir uluslararası rekabet gücüne sahip olması
  • Makine sektöründe ilerleme kaydetmiş AB ülkeleri ile uzun vadeli bir iş birliği kurarken Avrupa’da sektöre yön vermiş direktiflerin rehber edinilmesi
  • Türkiye’nin AB ile uyumlu kendi üretim ve ürün teknolojisine sahip olması, AB ülkeleri ile sanayileşme sürecinde eş zamanlı hareket edilmesi
  • Makine sektöründeki yönetmeliklerin ve kısa filmlerin en az 3.000 kişiye (Bakanlık, STK ve üreticiler) ulaşması
  • STB tarafından onaylanmış kuruluşlarla düzenlenen denetim faaliyetlerinin sayısının 2020 sonuna kadar %28 oranında azalması
  • Makine sektöründe piyasa gözetimi kontrollerine ilişkin uyumsuzluk oranının 2020 sonuna kadar %10 azalması
  • Makine sektöründe ilgili AB teknik mevzuatının uyumlaştırılması ve uygulanması konusunda en az 650 katılım sağlanacak şekilde (Bakanlık, STK ve üreticiler) eğitim alınması