TARMAKBİR, Makinede AB Mevzuatına Uyum Projesini Tanıttı

İSKİD, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Avrupa Birliği desteği ile yürüttüğü, “Makine Sektöründe AB Mevzuatının Daha İyi Uyumlaştırılması ve Uygulanmasıyla Ürün Güvenliğinin Arttırılması Teknik Destek Projesi”ni haber portalını tanıttı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, makine sektöründe Avrupa Birliği mevzuatına daha etkin uyum için proje başlattı. Projeyle, makine sektöründe teknik mevzuat uygulama etkinliği artırılacak.

Projeyi yürüten BYS Grup liderliğindeki konsorsiyumun yöneticisi Dr. Tolga Kaskatı, “Proje ile ihtiyaç duyulan önemli kaynakların Türkçeleştirilerek kullanıcıların istifadesine sunulacak dokümanlar haline getirilecek” dedi. Dr. Tolga Kaskatı şöyle devam etti: “Bir yılın sonunda makine direktifleri ve standartları hakkında farkındalığı artırmak için bir eğitim ortamı olarak da kullanılacak, tarafların makinelerle ilgili teknik mevzuat bilgilerini edinecekleri Ulusal Makine Mevzuatı Bilgi Portalı adlı veri tabanını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesine kazandırmış olacağız.”

Dernek haberini görüntülemek için tıklayın.