Proje Faaliyetleri

1) BELGELERİN ÇEVİRİSİ, YAYINLANMASI VE DAĞITIMI (Kılavuz Belgeler ve Direktifler)

Türkçe’ye çevirisi yapılacak dokümanlar

 1. 2006/42/EC sayılı Makine Direktifi Rehberi – Versiyon 2.1 (Guide to Application of the Machinery Directive 2006/42/EC” encompassing amendment to Directive 2006/42/EC by Regulation (EC) No 569/2009 and Regulation (EC) No 765/2008)
 2. Yeni Mavi Kitap (The ‘Blue Guide’ on the implementation of EU products rules 2016)
 3. Düzeltici Uygulama Rehberi (Consumer Product Safety in Europe - Corrective Action Guide)
 4. 2016/1628 AB Yönetmeliği Sıkça Sorulan Sorular (Frequently Asked Questions on EU Regulation 2016/1628)
 5. Birleşik Krallık Makine Rekberi (Makine Direktifinin (2006/42 / EC) ve standartlarının uygulanmasına ilişkin üye bir ülkenin Piyasa Gözetimi Prosedürü ile ilgili örnek bir kılavuz Piyasa Gözetiminde En İyi Uygulama Teknikleri) (Machinery Guidance Note on the UK Regulations (A sample guideline on Market Surveillance Procedures of a member country regarding the implementation of Machinery Directive (200642EC) and its standards))
 6. Piyasa Gözetiminde İyi Uygulama Teknikleri (Best Practices in Market Surveillance A Prosafe Project)
 7. COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2017/654
 8. COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2017/655
 9. COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2017/656

Basımı yapılacak dokümanlar

 1. 2006/42/EC sayılı Makine Direktifi Rehberi – Versiyon 2.1 (Guide to Application of the Machinery Directive 2006/42/EC” encompassing amendment to Directive 2006/42/EC by Regulation (EC) No 569/2009 and Regulation (EC) No 765/2008)
 2. Yeni Mavi Kitap (The ‘Blue Guide’ on the implementation of EU products rules 2016)

2) EĞİTİMLER

Makine Sektöründe Avrupa Birliği Teknik Mevzuatının Daha İyi Uyumlaştırılması ve Uygulanması Yoluyla Ürün Güvenliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi’nin Eğitim Programı, 10 Aralık 2019 ila 30 Ocak 2020 tarihleri arasında Ankara Anemon Otel’de düzenlenmiştir.

Programda ikişer gün ve dörder kez tekrarlanan aşağıdaki eğitimler gerçekleştirilmiştir.

No

Eğitim Adı

Eğitici

1

1, Uygunluk Değerlendirme ve Test / Kalibrasyon Laboratuvarları için Akreditasyon Standartları, TS EN ISO / IEC 17020, TS EN ISO / IEC 17021, TS EN ISO / IEC 17025, TS EN ISO / IEC 17065

Atakan Baştürk - TÜRKAK kurucu genel sekreteri

2

2006/42 / AT Makine Direktifi

Melih Koray Efe - TÜV Avusturya Türk Genel Müdürü

3

2006/42 / AT Makine Direktifi Ek I ve Ek IV

Necmi Türer – Bosch Rexroth

4

Tehlikeli İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Dr. Baran Akınbingöl

5

2016/1628/AB Gaz Emisyonu

Dale Camsell – CEA Danışmanı

6

2000/14/AT Gürültü Emisyonu

Malcolm Trimm – Perkins

Mark Howlett - Perkins

Toplamda 5 haftaya yayılan ve müfredatı oldukça kapsamlı bir şekilde hazırlanan eğitim programlarına, projenin hedef gruplarından olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Teşkilatı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra Teşkilatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Denetçileri ve Sektör Temsilcilerinden olmak üzere 145 kişi katılmıştır ve katılımcılara her bir program için katılım sertifikası düzenlenmiştir.

Her bir eğitim öncesinde ve sonrasında e-posta aracılığıyla katılımcılara bilgi düzeylerini ölçmek ve eğitimi değerlendirmelerini sağlamak adına anket soruları gönderilmiştir ve bu anketler de eğitimlerin başarısını ve katılımcıların artan bilgi düzeyi ölçülmüştür.

Eğitimler videoya çekilerek sunumlar yanı sıra projenin diğer çıktılarından olan Ulusal Makine Bilgi Portalı (NMKP)’na yüklenmiştir.

3) ÇALIŞTAYLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü, “Makine Sektöründe AB Teknik Mevzuatının Daha İyi Uyumlaştırılması ve Uygulanması Yoluyla Ürün Güvenliğinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi’nin kapsamında 3-4 Mart 2020 tarihlerinde Ankara, The Ankara Otel’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türk Standardları Enstitüsü gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra makine sektörünü temsil eden Makine İmalat Sanayi Dernekler federasyonu (MAKFED), Makine İmalatçıları Birliği (MİB), Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), İstif Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER), Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) gibi sivil toplum kuruluşları, ilgili yönetmelikler bazında faaliyet gösteren onaylanmış kuruluşların ve makine üreticilerinden temsilcilerin katılım sağladığı “Yönetmeliklere Yönelik Uygulamaları İyileştirme ve Geliştirme Çalıştay”ı gerçekleştirilmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Mehmet Bozdemir’in yaptığı açılış konuşmasının ardından EUROMOT Mevzuat Kurulu Başkanı Dr. A. Paul Williams’ın sunumuyla devam eden çalıştayın ilk yarısında MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır’ın moderatörlüğünde, TSE Genel Sekreter Yardımcısı İlhami Aktürk, TÜV Avusturya Türkiye Genel Müdürü Melih Koray Efe, İMDER Başkanı Merih Özgen ve Pilz Türkiye Genel Müdürü Yavuz Çopur’un katılımıyla bir panel gerçekleştirilmiştir.

2006/42/AT sayılı Makine Emniyeti, 2000/14/AT sayılı Gürültü Emisyonu ve 2016/1628/EU sayılı Gaz Emisyonu yönetmelikleri esas olmak üzere; uygulamalarının iyileştirilmesini sağlamaya yönelik olarak tarafları bir araya getirmek, bilgi ve deneyim paylaşımı ile somut öneriler ve uygulanabilir çözümler üreterek nitelikli bir rapor oluşturulması amaçlanan Yönetmeliklere Yönelik Uygulamaları İyileştirme ve Geliştirme Çalıştay’ında 160’ın üzerinde katılımla birçok paydaş bir araya getirilerek 2 gün boyunca “Ürün güvenliği konusunda gerek mevzuat gerekse piyasa gözetimi ve denetimi açısından paydaşlar arasında iş birliğinin arttırılması, Sanayicilerde Uygunluk Değerlendirme Süreçlerinin İçselleştirilmesi, Onaylanmış Kuruluş Faaliyetleri Niteliklerinin Arttırılması ve Takibi” konularını etkileşimli olarak tartışmıştır ve bu konularla ilgili durum analizi yapmıştır. Etkinlik bitiminde ise her grup geliştirme alanlarını tespit ettiği rafine sunumlar gerçekleştirmiştir. Çalıştay kapanış konuşması ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Daire Başkanı Sıdıka Çiğdem Kanmaz tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Çalıştay programı aşağıdaki gündem doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

YÖNETMELİKLERE YÖNELİK UYGULAMALARI İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI

THE ANKARA HOTEL, 3 - 4 MART 2020, ANKARA

Çalıştayın Amacı:

2006/42/AT sayılı Makine Emniyeti, 2000/14/AT sayılı Gürültü Emisyonu ve 2016/1628/EU sayılı Gaz Emisyonu yönetmelikleri esas olmak üzere: uygulamalarının iyileştirilmesini sağlamaya yönelik olarak tarafları bir araya getirmek, bilgi ve deneyim paylaşımı ile somut öneriler ve uygulanabilir çözümler üreterek nitelikli bir rapor oluşturmak

Çalıştayın Hedefleri:

 • Uygulama taraflarının etkileşimini sağlamak
 • Karşılıklı öğrenme ortamı yaratmak
 • Teknik düzenlemelere ilişkin gelişmelerin global ölçekte değerlendirilmesi
 • Teknik mevzuat uygulama alanları için durum analizlerinin yapılması
 • o Geliştirme alanlarının tespit edilmesi

Tartışma Konuları:

 • Ürün güvenliği konusunda gerek mevzuat gerekse piyasa gözetimi ve denetimi açısından paydaşlar arasında iş birliğinin arttırılması
 • Sanayicilerde Uygunluk Değerlendirme Süreçlerinin İçselleştirilmesi
 • Teknik düzenlemelere ilişkin gelişmelerin global ölçekte değerlendirilmesi
 • Onaylanmış Kuruluş Faaliyetleri Niteliklerinin Arttırılması ve Takibi

ÇALIŞTAY PROGRAMI

 

1. Gün

2. Gün

09.00

Kayıt

 

 

09.30

Açılış Oturumu

Açılış Konuşması

 

Keynote Konuşması

 

Mehmet Bozdemir

Sanayi Ürün Güvenliği ve Denetimi Gn.Md.

Dr. Paul Williams

EUROMOT Mevzuat K. Bşk

 

Grup Çalışmaları

2. Bölüm

 

10.30

Kahve Arası

11.00

 

 

 

 

Açılış Paneli 

Zühtü Bakır (Moderatör)

(MAKFED Genel Sekreteri)

İlhami Aktürk

(TSE Genel Sekreter Yardımcısı)

Melih Koray Efe

(TÜV Avusturya Türkiye Genel Müdürü)

Merih Özgen

İMDER Başkanı

Yavuz Çopur

(Pilz Türkiye Genel Müdürü)

 

Grup Çalışmaları

2. Bölüm

 

12.15

Grup Çalışması Bilgilendirmesi

Volkan Doğan

(Moderatör)

12.30 14.00

Öğle Yemeği

14.00

Grup Çalışmaları 1. Bölüm

Grupların Sunumları

14.30

15.00

15.30

Kahve Arası

16.00

 

Grup Çalışmaları 1. Bölüm

Değerlendirme ve Kapanış

16.30

17.00

4) ÇALIŞMA ZİYARETLERİ

1. Çalışma Ziyareti – İngiltere - 22-26.07.2019

İngiltere Çalışma Ziyaretinde, Mecelac, Perkins, JCB ve CEA kuruluşları ziyaret edilmiş olup proje konusu hususlarda iyi uygulama yönleri yerinde incelenmiştir.

2. Çalışma Ziyareti – İsveç - 16-20.09.2019

İsveç Çalışma Ziyaretinde, Swedish Work Environment Authority, Teknikföretagen, Steelwrist, Volvo Construction Equipment, Husqvarna Company, Rise Research Institute/SMP kuruluşları ziyaret edilmiş olup proje konusu hususlarda iyi uygulama yönleri yerinde incelenmiştir.

3. Çalışma Ziyareti – Avusturya- Almanya- 20-27.02.2020

Avusturya- Almanya Çalışma Ziyaretinde, Viyana Teknik Üniversitesi, TÜV Austria, Robotation Academy, DGUV-IFA, Schneider AR& GE Merkezi ziyaret edilmiş olup proje konusu hususlarda iyi uygulama yönleri yerinde incelenmiştir.

Saha Ziyareti – Türkiye - 13-17.01.2020

13-17 Ocak 2020 tarihlerinde Bursa, Kocaeli ve Sakarya’yı kapsayan saha ziyaretinde, E-Mak Makine, Ermaksan Makine, Durmazlar Makine, TÜBİTAK MAM, İMES Dilovası Makine İhtisas OSB, Yılmaz Makine, Başak Traktör, SAMİB, Karmetal Makine ve Türktraktör firmaları ziyaret edilmiş olup proje konusu hususlarda durum tespiti ve iyi uygulama yönleri yerinde incelenmiştir.

5) KISA TANITIM FİLMLERİ

Proje kapsamında 3 adet kısa tanıtım filminin yapılması planlanmaktadır. Bu tanıtım filmlerinin her biri animasyon şeklinde ve 100-120 saniye arası olacak şekilde, Makine, Ses ve Gürültü Direktifleri konusunda bilgilendirici nitelikte hazırlanacaktır.

5) ULUSAL MAKİNE BİLGİ PORTALI (NMKP)

Proje kapsamında gerçekleştirilen aktiviteler, verilen eğitimlerin sunumları, videoları, eğitim öncesi / sonrası değerlendirme anketleri, eğitimlerle ilgili geribildirim anketleri, proje kapsamındaki Makine, Ses ve Gürültü Direktifleri bu portala yüklenecek, böylece projenin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Aynı zamanda Portalda bir sözlük veri tabanı da oluşturulacaktır.